قالب North Host برای WHMCS

وردپرسی | طراحی سایت با وردپرس

وردپرسی فیدخوان سایت های مرتبط با سیستم مدیریت محتوای وردپرس می باشد. مطالبی شامل قالب های وردپرس، افزونه های وردپرس، هک های وردپرس و اخبار دنیای وردپرس. تمام مطالب برای رعایت حقوق نویسندگان دارای لینک منبع می باشد. سایت های مرتبط با وردپرس نیز که تمایل به ثبت فید خود در سایت وردپرسی دارند نیز می توانند از بخش ثبت سایت به ما اطلاع رسانی کنند. توجه داشته باشید که لازمه این کار داشتن فید مخصوص مطالب وردپرس می باشد.

قالب North Host برای WHMCS

  • 172 بازدید
  • ۲۲ آذر, ۱۳۹۲

پیش نمایش قیمت : ۵۰۰۰ تومان

var active_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717 = “parspal_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”;
var opened_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717 = false;
function parspalpaiddownloads_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717() {

if (jQuery(“#method_parspal_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”).attr(“checked”)) active_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717 = “parspal_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”;
if (active_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717 == “parspal_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”) {
if(!opened_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717)
{
parspalpaiddownloads_toggle_parspalpaiddownloads_email_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717();
opened_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717 = true;
return;
}
if (!jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”)) {
alert(“لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت صحیح وارد نمایید ، لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد”);
return;
}
var parspalpaiddownloads_email = jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”).val();
var re = /^[\w-]+(\.[\w-]+)*@([\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$ /;
if (!parspalpaiddownloads_email.match(re)) {
alert(“لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت صحیح وارد نمایید ، لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد”);
return;
}
jQuery(“#parspal_email_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”).val(parspalpaiddownloads_email);
jQuery(“#parspal_payer_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”).val(jQuery(“#parspalpaiddownloads_payer_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”).val());
}
jQuery(“#” + active_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717).click();
return;
}
function parspalpaiddownloads_toggle_parspalpaiddownloads_email_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717() {
if (jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_container_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”)) {
jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_container_bd0f6d585329089b2e74c00f439cd8717”).slideDown(100);
}
}

۵۰۰۰ تومان
خرید

ادامه مطلب: تمزها
ارسال نظر