قالب HostClub برای WHMCS

وردپرسی | طراحی سایت با وردپرس

وردپرسی فیدخوان سایت های مرتبط با سیستم مدیریت محتوای وردپرس می باشد. مطالبی شامل قالب های وردپرس، افزونه های وردپرس، هک های وردپرس و اخبار دنیای وردپرس. تمام مطالب برای رعایت حقوق نویسندگان دارای لینک منبع می باشد. سایت های مرتبط با وردپرس نیز که تمایل به ثبت فید خود در سایت وردپرسی دارند نیز می توانند از بخش ثبت سایت به ما اطلاع رسانی کنند. توجه داشته باشید که لازمه این کار داشتن فید مخصوص مطالب وردپرس می باشد.

قالب HostClub برای WHMCS

  • 200 بازدید
  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۲

 

پیش نمایش قیمت : ۵۰۰۰ تومان

var active_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8 = “parspal_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”;
var opened_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8 = false;
function parspalpaiddownloads_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8() {

if (jQuery(“#method_parspal_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”).attr(“checked”)) active_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8 = “parspal_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”;
if (active_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8 == “parspal_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”) {
if(!opened_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8)
{
parspalpaiddownloads_toggle_parspalpaiddownloads_email_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8();
opened_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8 = true;
return;
}
if (!jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”)) {
alert(“لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت صحیح وارد نمایید ، لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد”);
return;
}
var parspalpaiddownloads_email = jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”).val();
var re = /^[\w-]+(\.[\w-]+)*@([\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$ /;
if (!parspalpaiddownloads_email.match(re)) {
alert(“لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت صحیح وارد نمایید ، لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد”);
return;
}
jQuery(“#parspal_email_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”).val(parspalpaiddownloads_email);
jQuery(“#parspal_payer_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”).val(jQuery(“#parspalpaiddownloads_payer_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”).val());
}
jQuery(“#” + active_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8).click();
return;
}
function parspalpaiddownloads_toggle_parspalpaiddownloads_email_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8() {
if (jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_container_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”)) {
jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_container_b4eb9ddc7003acf479042c655a2b083d8”).slideDown(100);
}
}

۵۰۰۰ تومان
خرید

ادامه مطلب: تمزها
ارسال نظر