قالب هاستینگ FastHostingبرای whmcs

وردپرسی | طراحی سایت با وردپرس

وردپرسی فیدخوان سایت های مرتبط با سیستم مدیریت محتوای وردپرس می باشد. مطالبی شامل قالب های وردپرس، افزونه های وردپرس، هک های وردپرس و اخبار دنیای وردپرس. تمام مطالب برای رعایت حقوق نویسندگان دارای لینک منبع می باشد. سایت های مرتبط با وردپرس نیز که تمایل به ثبت فید خود در سایت وردپرسی دارند نیز می توانند از بخش ثبت سایت به ما اطلاع رسانی کنند. توجه داشته باشید که لازمه این کار داشتن فید مخصوص مطالب وردپرس می باشد.

قالب هاستینگ FastHostingبرای whmcs

  • 122 بازدید
  • ۲۰ آذر, ۱۳۹۲

پیش نمایش قالب قیمت : ۵۰۰۰ تومان

var active_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a = “parspal_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”;
var opened_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a = false;
function parspalpaiddownloads_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a() {

if (jQuery(“#method_parspal_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”).attr(“checked”)) active_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a = “parspal_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”;
if (active_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a == “parspal_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”) {
if(!opened_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a)
{
parspalpaiddownloads_toggle_parspalpaiddownloads_email_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a();
opened_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a = true;
return;
}
if (!jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”)) {
alert(“لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت صحیح وارد نمایید ، لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد”);
return;
}
var parspalpaiddownloads_email = jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”).val();
var re = /^[\w-]+(\.[\w-]+)*@([\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$ /;
if (!parspalpaiddownloads_email.match(re)) {
alert(“لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت صحیح وارد نمایید ، لینک دانلود به این آدرس ارسال خواهد شد”);
return;
}
jQuery(“#parspal_email_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”).val(parspalpaiddownloads_email);
jQuery(“#parspal_payer_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”).val(jQuery(“#parspalpaiddownloads_payer_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”).val());
}
jQuery(“#” + active_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a).click();
return;
}
function parspalpaiddownloads_toggle_parspalpaiddownloads_email_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a() {
if (jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_container_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”)) {
jQuery(“#parspalpaiddownloads_email_container_b3aeedee5fecb35a96e2765c91f8afb8a”).slideDown(100);
}
}

۵۰۰۰ تومان
خرید

ادامه مطلب: تمزها
ارسال نظر